Mosaiikkikortteli

Vihjailevia kaupunkitiloja

Mosaiikkikortteli täydentää Vuosaaren metroaseman välitöntä ympäristöä. Alueelle on viime vuosina suunniteltu huomattava määrä lisärakentamista osana raideliikenteen asemien tiivistämistä. 

Suunnittelualuetta rajaavat Tyynylaavantie ja Valkopaadentie sekä Mosaiikkitori ja Mosaiikkiraitti. Alueen länsipuolelle rakentuu uusi Vuosaaren lukio. Itäpuolella on kauppakeskus Kolumbus ja etelässä Vuosaaren metroasema. 

Kortteliin rakentuu asumista noin 20 000m2 sekä liike, toimisto ja palvelurakentamista noin 4000m2. 

Suunnitelmassa tavoiteltiin tiiviissä ja tehokkaassa korttelissa veistoksellista ja elämyksellistä kokonaishahmoa, mikä ottaisi paikkansa torialueen ja joukkoliikenteen aseman huomiopisteenä. Toisaalta pyrittiin luomaan pienimittakaavainen ja turvallinen tilojen kudelma. Kotoisa ja lämmin kortteli, missä on turvallista asua ja oleskella. 

Kirjailija Joseph Brodsky piti vihjailua loistavana kaupunkisuunnitteluperiaatteena. Mosaiikkikorttelissa muodostuu monia toisiinsa limittyviä reittejä ja pysähtymisen paikkojen sarjoja. Elämyksellinen kaupunkitila syntyy mahdollisuuksista kokea paikkoja eri tavoin, jokainen meistä omalla tavallaan.

Mosaiikkitoria rajaa palvelutalo pitkittäisenä, polveilevana massana. Neljä asuintornia katsoo etelään, väliin lomittuvat piha-alueet. Alatasolle, Tyynylaavantielle, muodostettiin pienimittakaavaisia taskupuistoja. Puolijulkiset kaupunkitilat ovat tärkeä osa tunnelmaa, kun bussiterminaali aikanaan muuttaa Valkopaadentieltä pois pikaraitiotien tieltä. 

Mosaiikkikortteli

Sijainti: Vuosaari, Helsinki

Laajuus: 26 000 kem²

Valmistunut: 2020 ->

Tilaaja: Bonava Oy, NREP Oy

Junatie

1. sija Sörnäinen, Helsinki / 2019

Technopolis Ruoholahti 3

Salmisaari, Helsinki / 2018

Kalevankatu 6

Kamppi, Helsinki / 2019