Kruunuvuoren­rannan keskustakortteli

Kolmisointu – kolme aukiotilaa, kolme korttelia

Kolmisointu kilpailuehdotuksen tavoitteena on luoda keskustakorttelista Kruunuvuorenrannan alueen asukkaiden keskus ja kohtaamispaikka, josta saa kaikki tarvittavat lähipalvelut. Kortteli toimii koko uuden asuinalueen kaupallisena ja yhteisöllisenä ytimenä, keskeisenä osana kauppakatuna hahmottuvaa Haakoninlahdenkatua.

Kaupunkirakenteessa Haakoninlahdenkadun roolia korostetaan sijoittamalla liike- ja palvelutilat aukeamaan näyttävästi kadulle ja tähän liittyviin julkisiin aukiotiloihin. Yhteisölliset tilat keskitetään korttelikokonaisuudessa lähekkäin ajallisen muuntojoustavuuden, käytännöllisyyden ja yhteisöllisen houkuttelevuuden saavuttamiseksi.

Keskustakorttelin kokonaisuus rakentuu kolmen viihtyisän julkisen ulkotilan ympärille: keskeinen kulkureittien risteyksessä sijaitseva Keskusaukio, Varisluodonkadulle nouseva Porrastori sekä Haakoninlahdenkadun linjaa jatkava Viheruoma. Kaupunkitilojen mittakaava on kaikkialla ihmisen kokoinen. Aukiotiloja ympäröivät ravintolaterassit, vehreys sekä istuinryhmät ja portaat houkuttelevat viipymään.

Keskustakortteli muodostuu kolmesta rakennetusta osasta, Lähipalvelukorttelista, Yhteisökorttelista ja Superikorttelista, joilla kaikilla on oma luonteensa osana tasapainoista kokonaisuutta. Kortteleita sitoo toisiinsa yhtenäinen julkisivukäsittely, jossa vaihtelevan ja monipuolisen aukotuksen sallitaan polveilla kaupunkimaisen muuratun tiilikehyksen sisällä. Jokaisella korttelilla on oma eri sävyisten ja eri tavalla käsiteltyjen tiilien materiaalimaailmansa.

Korttelipihat ovat monimuotoisia, vehreitä ja leikkisiä, ja niiltä on esteetön käynti kadulle Porrastorin ylätason porttikongien kautta. Rakennusten kattokerrosten mittakaavaa jäsentävät viisteet luovat julkisivumaisemaan sympaattisia päätykolmioita ja taitteita sekä pihojen että katujen puolella.

Kolmisointu

Kilpailuehdotus Kruunuvuorenrannan keskustakorttelin tontinluovutuskilpailuun

Sijainti: Kruunuvuorenranta, Helsinki

Laajuus: 25 100 kem2, josta 18 300 kem2 asumista ja 6 800 kem2 liiketilaa

Asuntoreformi 2018

1. sija Hakunila, Vantaa / 2018

Kaleva-Hakametsä -paikalliskeskuksen ydinalue

Kunniamaininta Kaleva, Tampere / 2019

Myyr York Downtown

Kunniamaininta Myyrmäki, Vantaa / 2019

Selaa muita hankkeitamme