Asuntoreformi 2018

Lähiösinfonia

Hakunilan kaupunginosa on tulevaisuudessa tunnettu ratikka-asemasta, lähiöpuistojen jatkumosta sekä progressiivisesta tavasta ymmärtää asuminen palveluna ja kaupunki alustana. Hakunilassa kaupunki on käyttöliittymänä niin arjelle ja juhlalle kuin työlle ja elinkeinoelämälle.

Yksi metropolialueen haasteita on lähiöiden täydennysrakentamisen logiikka. Kilpailuehdotuksemme Lähiösinfonia esittää työkalupaketin tämän täydennysrakentamislogiikan toteuttamiseen niin Hakunilassa kuin muuallakin. Lähtökohtana on keskustamainen katutila uusille rajaaville pääkaduille ja vastavuoroisesti korttelirakenteen sisään muodostuva lähiöpuistojen jatkumo.

Pääkatuja ja ulkoreunoja rajaavat rakennusmassat muodostavat urbaania, rajattua katutilaa uusien kortteleiden välille sekä suojaavat sisäosia melulta. Sisäpuolelle jää vapaamuotoisempi, polveilevien tilojen kudelma – lähiöpuisto.

Kilpailualueella neljää korttelipihaa yhdistää sisäinen raitti. Kaikki korttelipihat ovat jaettua yhteistä pihatilaa ja teemoitetaan kukin erilaisiksi. Toimintoja keskitetään ja tehdään paremmin yhteen kohtaan kuin ripotellen kaikkialle. Toimintojen jakaminen tukee yhteisöllisyyttä ja ihmisten kohtaamista.

Alueen keskiöön jäävä lähiöpuisto yhdistyy kevyen liikenteen yhteyksien kautta toisiin lähiöpuistoihin ja tätä kautta alueen keskustaan. Näin umpikortteli saavuttaa uuden muodon lähiörakentamisessa. Toisaalta luodaan rajattua, urbaania kaupunkitilaa pääasiassa joukkoliikenteen runkoverkon varteen ja toisaalta luodaan uuden tyyppinen näkemys korttelikokonaisuuksia yhdistävistä lähiöpuistoista.

Lähiösinfonia

1. sija kilpailuehdotukselle Lähiösinfonia Vantaan kilpailukohteessa avoimessa Asuntoreformi 2018 -arkkitehtuurikilpailussa

Sijainti: Hakunila, Vantaa

Laajuus: 80 000 kem2, josta 65 000 kem2 asumista palveluna ja 15 000 kem2 liike- ja yhteistiloja palveluna

Myyr York Downtown

Kunniamaininta Myyrmäki, Vantaa / 2019

Kaleva-Hakametsä -paikalliskeskuksen ydinalue

Kunniamaininta Kaleva, Tampere / 2019

Aleksanterinkaaren sisäkehä

1. sija Länsiranta, Porvoo / 2015

Selaa muita hankkeitamme