Kivistön yhteisöllinen kortteli

Piiri

Kivistö keskusta-asuminen 5 kortteli 23151 kilpailuehdotus täydentää osaltaan tiilisen kaaren sisään muodostuvaa korttelikokonaisuutta. Kilpailuehdotus seuraa massoittelultaan asemakaavan ratkaisua, missä kolmesta suurkorttelista ja pihasta koostuvat tontit muodostavat suuren kaupunkirakenteellisen kokonaisuuden. Erikorkuiset asuinlamellit jakaantuvat kilpailuehdotuksessa neljään kappaleeseen joiden keskellä kulkee raitti, joka yhdistää kilpailualueen muihin korttelikokonaisuuden pihoihin. Tämä luo mahdollisuuden pihojen yhteiskäyttöön sekä kohtaamiseen luoden samalla mielenkiintoisia ja monipuolisia puolijulkisia / julkisia tiloja yhdessä kaava-aluetta halkovien kevyen liikenteen raittien kanssa. Kilpailualue muodostaa hyvän viitekehyksen monimuotoiselle yhteisölliselle korttelille sijaintinsa puolesta. Korttelista on luontevat yhteydet Kehäradalle ja Keimolantielle on suunniteltu varaus raitiotielinjalle. Alueen kevyen liikenteen raitit mahdollistavat kutsuvat ja turvalliset yhteydet niin tulevaan kauppakeskukseen kuin Kivistön tähden puistoonkin.

Yhteisöllisyys tarvitsee yhteisön. Rakentaminen muodostaa raamit, minkä puitteissa eri yhteisöt voivat muotoutua. Tämän vuoksi niin asuntosuunnittelussa kuin yhteistiloissakin on huomioitu pitkän aikavälin muuntojoustavuus ja tilojen helppo sekä luonteva käyttö. Yhteiset tilat sijoittuvat pääosin maantasoon, mutta joustavan rakenteen ansiosta myös haluttaessa kerroksiin. Pihasauna on asemakaavasta poiketen sijoitettu Keltasafiirinpolun varteen. Tällä on saatu aikaan katkeamaton piha asukkaille ja selkeä toiminnallinen pääte korttelipihalle. Pihasauna ja sen yhteistilat muodostavat Keltasafiirinpolulle julkisemman pinnan kuin pelkkä piharakennus. Pihalle, saunan eteen, sijoittuu ”piiri”. Taidekaupungin teeman hengessä piha on ratkaisu ympäristötaiteen keinoin. Piirisssä leikitään, syödään, kohdataan, itketään ja rakastutaan. Suurpihasta muodostetaan vehreä keidas osaksi korttelikokonaisuutta, vastapariksi naapurikorttelin aktiviteettipihalle.

Kestävä rakentaminen on viihtyisää, aikaa kestävää ja joustavaa. Kilpailualueen rakennukset muodostavat loputtoman muuntojoustavan rungon, ”talopelin”, mikä elää ja muuttuu ajan ja sitä asuttavien asukkaiden kautta. Kaikki korttelin asunnot ovat toisiinsa yhdistettävissä. Pitkällä aikavälillä rakennuksen runko sallii näin ollen vaihtelevat asuntojakaumat sekä asuintypologiat. Maantasokerroksessa pihan puolen tilat voivat olla joko asuntoja tai yhteistiloja. Yhteistilat mahdollistavat niin kerhohuoneet kuin vaikkapa co-workingtilat tai niiden käytön vaikkapa vierashuoneina kyläileville sukulaisille ja ystäville. Keimolantien varsi on kokonaisuudessaan korkeaa liiketilaa parvivarauksella. Huomisen asunto on palvelu ja mahdollisuus! Ei vuokra-asunto tai omistusasunto vaan palvelukokonaisuus. Rakennukset mitkä tehdään nyt tulee pystyä palvelemaan myös yhteisöjä ja kokonaisuuksia sadankin vuoden päästä.

Piiri

Suunnittelu- ja tontinluovutuskilpailu

Sijainti: Kivistö, Vantaa

Laajuus: asumista 11 750 kem2

Kaleva-Hakametsä -paikalliskeskuksen ydinalue

Kunniamaininta Kaleva, Tampere / 2019

Europan 14 Helsinki

2. sija Laajasalo, Helsinki / 2017

Asuntoreformi 2018

1. sija Hakunila, Vantaa / 2018