Keilaranta LSC

Täydennysrakentamista Keilaniemen hyvien yhteyksien varteen

Hanke sijaitsee Espoon Keilaniemessä Keilarannankadun varrella. Uusi tontti ja siihen sijoittuva toimistorakennus täydentävät olemassa olevan Life Science Centerin (LSC) korttelin sen länsipäässä aivan Raide-Jokerin tulevan päätepysäkin vieressä. Uudisrakennus muodostaa uuden sisäänkäynnin ja porttiaiheen kortteliin ja tarjoaa uuden jalankulku- ja pyöräily-yhteyden sen länsilaitaan; toimistorakennuksen pääsisäänkäynnit sijaitsevat katutasossa Raide-Jokerin pysäkin vieressä sekä nykyisen pysäköintikannen tasolla rakennuksen itälaidalla.

Uudisrakennuksesta on sisäyhteys nykyisille LSC:n A-E -taloille sekä pysäköintikellariin. Uuden tontin alueelle jäävä pieni osa nykyisestä pysäköintikannesta puretaan tontin itärajaan asti. Uudisrakennuksen kerroskorot sovitetaan 2.-5. kerroksen osalta vastaamaan olemassa olevan toimistorakennuksen kerroskorkoja ja kaikista näistä kerroksista on yhteys nykyiseen toimistorakennukseen.

Modernia toimistotilaa dynaamisella alueella

Keilaniemi tunnetaan suuresta ja alati kasvavasta teknologiakeskittymästään. Sen takia sinne suunnitellun toimistotilan täytyy edustaa uusinta mahdollista. Toimistorakennukselle tullaan esimerkiksi hakemaan BREEAM very good-luokitusta. Itse tilat ovat helposti muokattavissa vuokralaisten tilanteiden muuttuessa. Kaikessa suunnittelussa on otettu huomioon että viihtyisä toimistotila on kaikille osapuolille myös kilpailuetu.

Uudisrakennuksessa on seitsemän kerrosta ja lisäksi sisäänvedetty iv-konehuone katolla. Rakennuksen 1. kerroksessa sijaitsevat katutasoon aukeavat aula-, kahvila-, ja toimistotilat sekä tekniset tilat, huoltotilat, uudisrakennuksen vaatimat väestönsuojatilat ja varastotilat. 1. kerroksesta on sisäyhteys olemassa olevaan pysäköintikellariin ja sinne rakennettaviin pyöräpysäköintipaikkoihin.

1. kerroksen aulatila jatkuu korkeana tilana 2. kerrokseen missä sijaitsevat vastaanotto, neuvottelutiloja, toimistotilaa sekä sisäyhteys LSC:n olemassa oleviin toimistorakennuksiin ja ulkoyhteys pysäköintikannelle. Rakennuksen 3.-7. kerrokset ovat toimistokerroksia.

Uudisrakennuksen ja olemassa olevan toimistorakennuksen nivelkohtaan toteutetaan uusi poistumisporras, mikä korvaa nykyisen toimistorakennuksen poistumisportaan ja palvelee jatkossa sekä olemassa olevaa että uutta toimistorakennusta. Olemassa olevan toimistorakennuksen väestönsuojan poistumisputki tullaan rakentamaan uudestaan ja se tulee jäämään osaksi uudisrakennuksen 1. kerrosta.

Keilaranta LSC

Sijainti: Keilaniemi, Espoo

Laajuus: 9 500 brm²

Valmistuu: 2023

Kalevankatu 6

Kamppi, Helsinki / 2019

Technopolis Ruoholahti 3

Salmisaari, Helsinki / 2018

Iso Paja

Pasila, Helsinki / 2019