Kutomotie 11-13

Kiinteistökehitystä ja täydennysrakentamista

Kutomotie 11-13 on alunperin 1947 rakennettu teollisuus- ja toimistorakennus joka sijaitsee Helsingin Pitäjänmäellä. Vanha teollisuusrakennus on katsottu kaupunkikuvallisesti ja teollisuushistoriallisesti arvokkaaksi rakennukseksi, ja se on asemakaavassa suojeltu.

Tässä kiinteistökehityksessä haluttiin vanha rakennus muuttaa asunnoiksi ja kolmen porrashuoneen ympärille tuli kaikkiaan 52 uutta asuntoa.

Vanhan rakennuksen pääsisäänkäynti on kokonaisuudessaan suojeltu. Sen lisäksi taloon rakennettiin kaksi uutta sisäänkäyntiä ja porrashuonetta.

Rakennusta on laajennettu 40-60 –luvuilla useaan otteeseen. Siellä toimikin alunperin Ab Hitsauspuikko Oy:n tuotanto- ja toimistotilat. Rakennuksen kaakkoispääty on kaksikerroksinen ja luoteispääty kolmekerroksinen. Kolmekerrroksisen osan alla on myös osittain maanalainen kellarikerros.

Vanhan rakennuksen peruskorjauksen lisäksi tontille rakennettiin myös yksi kuusikerroksinen ja kaksi viisikerroksista asuintaloa. Niissä on yhteensä 89 uutta asuntoa. Nykyaikaisten asuinmukavuuksien lisäksi rakennuksilla on yhteinen autopaikoitus pihakannen alla. Kaksitasoiseen maanalaiseen autohalliin pääsee yleellisesti suoraan hissillä porrashuoneiden kautta.

Kutomotie 11-13

Sijainti: Pitäjänmäki, Helsinki

Laajuus: 14 500 brm²

Valmistunut: 2011

Tilaaja: Peab Oy

Ruususenrinne

Roihuvuori, Helsinki / 2020

ATT Mellunkylä

Mellunkylä, Helsinki / 2018

Kivistön Kvartsi ja Spektri

Kivistö, Vantaa / 2016