Kivistön keskusta-asuminen

Kivistön keskusta-asuminen

Kivistö keskusta-asuminen 5 kaava-alue sijoittuu Kivistön aseman eteläpuolelle ja oli yksi ensimmäisiä isompia kaavaehdotusalueita radan eteläpuoleisella alueella. Aluetta kehitettiin kumppanuuskaavana yhteistyössä Lujatalo Oy:n sekä Vantaan kaupunkisuunnittelun kanssa. 

Kaavaluonnos pohjasi Marja-Vantaan ydinkeskustan kaavaluonnokseen. Työssä maankäyttöä kehitettiin kaavaehdotukseksi. Asemakaava alueelle sai lainvoiman vuonna 2017. Alueelle sijoittuu pääasiassa asuinrakentamista. Paikoitus on keskitetty pysäköintitaloon ja pääkatujen varsille sekä torin laitaan sijoittuu runsaasti liiketilaa. Rakennusoikeutta alueella on yhteensä 45 000 kem2.

Alueella oli tavoitteena nykyaikainen, kevyttä liikennettä priorisoiva urbanismi. Rakennusten arkkitehtuuri on rauhallista ikkunointia. Alue on julkisille katualueille pääsääntöisesti tiilinen ja sisäpihoilla on Kivistön tavoitteiden mukaisesti käytetty paljon väriä. Aluetta halkovat kaksi kevyenliikenteen pääraittia. Punasafiirin polku jatkaa Safiirinaukion pohjois-osasta alkavaa taideakselia etelään. Risteyskohdassa Punasafiirinpolku kohtaa Keltasafiirinpolun, joka puolestaan on selkein yhteys tulevasta Kivistöntähden puistosta länteen suunnitellulle kaupunkikeskukselle.

Kevyen liikenteen raittien mitoitukseen, tilallisuuteen sekä kokemuksellisuuteen kiinnitettiin erityistä huomioita. Rakennukset muodostavat selkeitä, polveilevia kaupunkikortteleita, mutta rakennusten väleihin kevyen liikenteen risteyskohdissa muodostuu moniulotteisia kaupunkitiloja sekä pitkiä näkymiä. Raittien varrella on myös kerhotiloja sekä koko korttelin käyttöön tarkoitettu pyörien kunnostustila. Eri korkuisista rakennusmassoista aukeaa pitkiä näkymiä ympäristöön. Punasafiirinpolun varteen sijoittuu myös asuntoja omalla asuntopihalla. 

Pohjois-osan kortteli on yhdistetty toisiinsa pihat yhdistävällä raitilla. Tällä tavoiteltiin suurten korttelipihojen monikäyttöisyyttä ja yhteisöllisyyttä. Mm. keskimmäiselle pihalle keskittyy yhteinen leikkiin ja oleskeluun keskittynyt suurpiha. Vastaavasti läntisimmälle pihalle sijoittuu suuri pihasauna kaikkien käyttöön. 

Pysäköinti keskittyy Safiiriparkkiin. Corten-teräksestä tehty suurmassa toimii alueen maamerkkinä, mutta on sijoiteltu niin, että se sijoittuu mahdollisimman vähän asuntojen avautumissuuntiin. Parkkitalon sijainti aluekokoojan varressa sekä aluetta halkovat kevyen liikenteen raitit mahdollistivat autovapaan ja kevyttä liikennettä korostavat kaupunkiympäristön syntymisen.

Kivistön keskusta-asuminen

Sijainti: Kivistö, Vantaa

Laajuus: 45 000 kem2

Valmistunut: kaava lainvoimainen 2017

Tilaaja: Lujatalo Oy

Kivistön yhteisöllinen kortteli

Kivistö, Vantaa / 2017

Kivistö Titaani

Kivistö, Vantaa / 2019

Kivistö Zeus

Kivistö, Vantaa / 2019