Keravan kehittyvä keskusta

Keravasta pieni suurempi kaupunki

Työn tavoitteena oli ideoida ja koota kaupunkikuvallinen kokonaisnäkemys Keravan ydinkeskustan kehittämisestä, täydennysrakentamisesta ja kaupunkikuvallisesta luonteesta.

Ehdotuksessa esitetään näkemys Keravan keskustan kehittämisestä aktiiviseksi ja elinvoimaiseksi aluekeskukseksi. Työssä esitetään keskustavisio ydinkeskustan alueelle sekä keskustasuunnitelma, jossa on ideoitu ratkaisuja keskeisille kohteille ja täydennysrakentamiselle.

Keravan kehittyvä keskusta

Rinnakkaistoimeksianto

Sijainti: Kauppakaaren alue, Kerava

Laajuus: 109 900 kem2, josta 85 000 kem2 asumista, 18 000 kem2 liiketilaa ja 6 900 kem2 hotelli

Kaleva-Hakametsä -paikalliskeskuksen ydinalue

Kunniamaininta Kaleva, Tampere / 2019

Europan 14 Helsinki

2. sija Laajasalo, Helsinki / 2017

Asuntoreformi 2018

1. sija Hakunila, Vantaa / 2018