A-Kruunu Verkkosaarenranta

Muuntojoustavaa ja kantakaupunkimaista asumista

Kortteliin on suunnitteilla seitsemän kerroksinen asuinkerrostalo. Rakennus rajautuu pohjoissivultaan Vanhaan Talvitiehen, idässä  Verkkosaarenrantaan sekä etelässä Verkkoneulan kävelyvyöhykkeeseen. Rakennus on osa suurempaa umpikorttelikokonaisuutta (Pankowkortteli).

Asemakaavan tavoitteena on, että Verkkosaaren pohjoisosan kaupunkirakenne ja kaupunkikuva muodostuu kantakaupunkimaiseksi, monipuoliseksi ja tiiviiksi. Laadukkaalla asuntoalueella painotetaan asumismuotojen monipuolisuutta ja uudentyyppisen kaupunkiasumisen eri muotoja.

Suunnitteilla olevassa korttelissa toteutetaan yhdistettäviä asuntoja. Valtaosa tontin asunnoista on mahdollista yhdistää tai eriyttää tulevaisuudessa tilanteen niin vaatiessa. Tällä projektilla pyritään osaltaan vastaamaan siihen, että asuntosuunnittelu olisi tulevaisuudessa joustavampaa muutoksille. Kortteliin sijoittuu Verkkoneulan sekä Verkkosaarenrannan risteykseen iso liiketila, missä varaudutaan yhtä lailla eri tyyppisiin skenaarioihin, mm. ravintolatilaan.

Rauhallinen ja aikaa kestävä

Rakennukset ovat paikalla muurattuja ja sisäpihalta vaaleasti slammattuja. Ikkunajako on hillitty, rauhallinen ja aikaa kestävä. Ikkunoita ja tiilipintaa elävöittää ikkunaa kiertävä tiillikehys, sekä lämpimät harmaan sävyt. Pihakannelle johtavat suuret portaat ja aukon viereiset asunnot aukeavat ikkunoin myös kulkuaukkoon. Tähän aukkoon sijoittuu katettu oleskelutila, jossa kasvaa myös puu. Sisäpihan asunnoilla on omat terassipihat.

Parvekkeet katujulkisivuilla tehdään ripustettuina ja lasitettuina ulokeparvekkeina sekä leveinä ulokkeellisina ranskalaisina parvekkeina. Yhdistettävyysteeman mukaisesti isommalla asunnolla on parveke ja pienemmällä ranskalainen parveke. Ratkaisulla julkisivuun on saatu kaupunkimaista vaihtelua ja ilmavuutta, ja parvekkeet sijoittuvat osaksi julkisivun teemaa ja rytmitystä.

Kattokerrokseen sijoittuvat asukkaiden kerho- ja saunatilat. Nämä aukeavat kattoterasseineen meren suuntaan. Kattopinnat on toteutettu viherkattoina. Vesikatolle on sijoitettu myös rakennuksen energiajärjestelmään integroidut aurinkopaneelit. Kattokerros on sisäänvedetty ja poikkeaa materiaaleiltaan asuinkerroksista. Kaupunkimaisen tunnelman aikaansaamiseksi julkisivua on avattu ja aukotettu pystysuuntaisin ikkunoin ja julkisivulasiaihein. Rakennuksen autopaikat sijoittuvat korttelin yhteiseen pysäköintilaitokseen, Verkkoparkkiin.

A-Kruunu Verkkosaarenranta

Sijainti: Verkkosaari, Helsinki

Laajuus: 6 800 brm²

Arvioitu valmistuminen: 2024

Tilaaja: A-Kruunu Oy

Mosaiikkikortteli

1. sija Vuosaari, Helsinki / 2021

ECHA Telakkaranta

Hietalahti, Helsinki / 2019

Tykkimiehenraitti

Hyrylä, Tuusula / 2022