L Arkkitehdit suunnitteli kilpailuvoiton pohjalta keskustalaajennuksen Hakunilaan

Hakunilan keskusta laajenee! Hakunilan keskusta II projekti perustuu vuonna 2018 avoimen arkkitehtikilpailun ”Asuntoreformi 2018” voittaneeseen kilpailuehdotukseen ”Lähiösinfonia”.

Kilpailuehdotus pohjautui Arkkitehdit Anttila & Rusasen vuonna 2017 laatimaan Hakunilan keskustan kaavarunkoon. Kilpailuehdotuksessa esitettiin täydennysrakentamista sekä tulevaisuuden uusia asumisen muotoja Hakunilaan.

Vantaan kaupunkisuunnittelun toimeksiannosta kilpailuehdotusta on jatkokehitetty edelleen tässä aluesuunnitelmassa. Hakunilan keskusta II -aluesuunnitelma perustuu paitsi Lähiösinfoniassa esitettyihin ideoihin, myös Vantaan vuonna 2018 käyttöönottamaan Vantaan resurssiviisauden tiekarttaan. Aluesuunnitelma esittää näkemyksen resurssiviisauden tiekartan tavoitteisiin vastaamisesta Hakunilan täydennysrakentamisessa. Suunnitelmaa voidaan soveltaa myös muiden lähiöiden täydennysrakentamisessa.

Hakunilan keskusta II -aluesuunnitelma perustuu joukkoliikenteeseen, etenkin suunniteltuun Vantaan ratikkaan, sekä toimivaan ja houkuttelevaan kevyen liikenteen verkostoon ja monipuoliseen sini- ja viherympäristöön. Asuinrakentaminen on aluesuunnitelmassa ehdotettu monipuoliseksi, muuntojoustavaksi ja pitkäikäiseksi. Suunnitelmassa ehdotetaan ympäristöystävällisiä rakennusmateriaaleja sekä pyritään hiilineutraaliuteen. Asuinrakentamisessa tutkitaan erityisesti maantasokerrosten tilankäytön monipuolisuutta, kiertotalouden mahdollisuuksia sekä asumisen ja työn yhdistämistä. Nykyisiä virkistysalueita on aluesuunnitelmassa säästetty mahdollisimman paljon ja hulevesien hallintaan kiinnitetään erityistä huomiota.

Tervetuloa Hakunilaan, kestävän asuminen kaupunginosaan!

Takaisin etusivulle