Kuninkaansatama

Kaunista arkkitehtuuria meren rannalla

Suunnitelmana on rakentaa ympäristöön istuva korkealuokkainen asuntokohde sekä tuoda palveluita alueelle. Kaunis arkkitehtuuri luo viihtyisää ympäristöä suojaten samalla rantaa ympäristön melulta.

Ulkoasultaan rakennukset liittyvät Tapiolan arkkitehtuuriin. Asuinrakennuksen käärmemäinen muoto ja puupinnat luovat kuitenkin alueelle oman vahvan identiteetin ja tunnistettavuuden.

Kuninkaansatamaan suunnittelut ravintola, kahvilapaviljonki, pieni spa-tyyppinen kylpylä sekä kuntosali ovat kaikkien kaupunkilaisten käytössä ja tärkeä osa kokonaisuutta.

Korkeasta rakentamisesta matalampaan massoitteluun

Palautteen ja kaupunkisuunnittelulautakunnan lausuntojen perusteella paikalle aiemmin suunnitellusta torniratkaisusta on luovuttu, ja asuinrakennus on ratkaistu matalampana, useasta lamellista muodostuvana käärmemäisenä rakennusmassana. Massa on visuaalisesti katkaistu keskeltä ja porrastettu sekä länsipäässä että itäpäässä rannan puolella. Asuinrakennuksen autopaikat sijoittuvat maan alle sekä erilliseen pysäköintilaitokseen rakennuksen ja Länsiväylän väliin.

Erillinen palvelurakennus sijoittuu tontin eteläreunalle uimarannan ja Käärmesaarenpuiston läheisyyteen. Palvelurakennuksen ja uimarannan yleiset autopaikat jäävät asuinrakennuksen ja palvelurakennuksen väliin.  

Asuntosuunnittelussa on huomioitu melu- ja ilmanlaatuasiat. Asunnot ovat joko läpitalon asuntoja tai etelään, merelle päin avautuvia. Yksikään asunto ei avaudu pelkästään Länsiväylän suuntaan. Kaikkien asuntojen parvekkeet avautuvat etelän suuntaan. 

Hanke toteutetaan olemassa oleva ympäristö huomioiden

Tontti ei ulotu rantaan asti, vaan sen ja rannan väliin jää uusi osuus rantaraitista sekä Westendin uimaranta. Uimaranta jää yleiseen käyttöön. Tontin pohjoispuolella kulkeva kevyen liikenteen väylä säilyy myös.

Uimarantaa, tontin eteläpuolista puistoaluetta ja rantaraittia on kunnostettu ja rakennettu kesän 2016 aikana. Ranta puistoineen ja kulkureitteineen tulee säilymään kaikkien kaupunkilaisten käytössä tontin rakentamisen jälkeenkin. Korttelialueelle on suunniteltu autopaikkoja uimarannan käyttäjille, palvelurakennukselle ja muuhun yleiseen käyttöön yhteensä 36 kpl.

Asuinrakennus on suunnitelmassa sijoitettu aivan tontin pohjoislaitaan, mahdollisimman kauaksi uimarannasta. Asuinrakennuksen piha-alue on tarkoitus rajata rantaraitista matalalla muurilla ja istutuksin, jolloin yksityisen ja julkisen alueen raja on selkeä, eivätkä asuntopihat levittäydy puistoalueelle tai uimarannalle. 

As Oy Kuninkaansatama

Sijainti: Westend, Espoo

Laajuus: 20 770 brm2

Arvioitu valmistuminen: 2025

Tilaaja: Westpro CC Oy    

Selaa muita hankkeitamme

Satamakatu 3

Katajanokka, Helsinki / 2019

Helsingin Kuunari

Lauttasaari, Helsinki / 2014

Porvoo Aleksanterinkaari

Länsiranta, Porvoo / 2017-