Hiedanrannan ideakilpailu

Äärettömyydestä sinun luoksesi

Hiedanrannan kaupunginosa on tulevaisuudessa tunnettu inspiroivista, monipuolisista kaupunkitiloistaan, laajoista toiminnallisista viheralueista sekä Näsijärven tunnelmallisesta läheisyydestä.

Hiedanrannalle on ominaista laadukkaat tulevaisuuteen katsovat kaupunkikodit, progressiiviset tavat käyttää ja ymmärtää tilaa ja alusta-ajattelu, jossa kaupunki on käyttöliittymänä niin arjelle ja juhlalle kuin tuotannolle ja elinkeinoelämälle.

Hiedanrannasta muodostuu inspiroivat kehykset pikkukaupungille, joka tukeutuu keskuspuistoon, Näsijärveen, raideliikenteeseen ja kaikkien yhteiseen elävään kaupunkitilaan.

Kaupunkirakenne muodostuu kilpailuohjelman pohjalta järvikaupungin, tehdaskaupungin sekä Lielahden alueen laajennuksen kokonaisuudeksi, joka tukeutuu liikenteellisesti raitiotiehen sekä tilallisesti suureen keskuspuistoon sekä Näsijärveen. Lielahden juna-asema otetaan käyttöön lähiliikenteen kehittämisselvityksen mukaisesti ja siirretään kantatien yhteyteen Valtinaron liittymän kohdalle. Juna-aseman siirto ja linjaus yhteen kantatien ja uuden raitiotien kanssa, muodostaa liikenteellisen noodin joka luo Hiedanrannasta seudullisesti entistä merkittävämmän ja mielenkiintoisemman pisteen. Lisäksi Epilän puoli liittyy luontevasti joukkoliikenteeseen sekä kehittyvään kaupunkiympäristöön.

Unelmien Lielahti muodostaa alustan tulevaisuuden sekoittuneelle asumis – ja elinkeinovyöhykkeelle. Alue syntyy tarpeesta ja sallii moninaisen rakentamiskulttuurin joustokaavan sisällä. Kaksi ensimmäistä kerrosta on joustotilaa ja lähtökohtaisesti jaettua yhteistä tilaa. Työtä, asumista, näiden sekoittuneita muotoja ja yhtälailla yhteistä kaupunkitilaa kauppaa, kahvilaa, verstasta…

Innovaatiot syntyvät kohtaamisesta. Unelmien Lielahti voidaan nähdä tulevaisuuden kampuksena, Tampereen Piilaaksona, missä eri alojen start up yhteisöt kohtaavat. Alueen sydämeen, jäävät uuden elämän saaneet Hiedanrannan tehtaat sekä uudet tehdaskorttelit. Täällä uusi kohtaa vanhan, konkreettisesti tehtaassa missä uudet asuintoiminnot ja kulttuuri muokkaavat vanhat tilat uuteen käyttöön. Kartanopuisto hahmottuu koko sormuspuiston huipentumaksi. Koulu sijoittuu luontevasti alueen julkisimpaan keskiöön raitiotien varteen. Päiväkodit löytyvät uusien osa-alueiden julkisista keskipisteistä.

Highline-hybridikorttelit rajaavat moottoritietä. Tulevaisuudessa asuminen ja työ sekoittuu, tilan käsitys sisällöllisesti muuttuu toiseksi. Käytämme tilaa monipuolisemmin hyväksi ja tulevaisuuden kaupunkirakenteen täytyy olla resilientti muutoksille. Modulaarinen, eri toimintoja lomittava vapaa rakenne tuottaa joustotilaa niin asumiseen kuin työntekoonkin. Tämä osaltaan edellyttää tulevaisuudessa vapaampaa kaavajärjestelmää, ”joustokaavaa”, mikä sallii vapaammin ja nopeammin spontaanin tarpeeseen perustuvan rakentamisen valitun konseptin sisällä.

Krokotiilikorttelit reunustavat alueen keskuspuistoa. Korttelirakenne esittää modernin tulkinnan perinteisestä umpikorttelikaupungista. Rakenne muodostaa monipuolisia, toisiinsa lomittuvia ja mielenkiintoisia pihoja ja tilasarjoja. Joustava rakennusrunko mahdollistaa puolestaan monentyyppiset asuintypologiat.

Järvikaupunki esittelee näkemyksen mitä tulevaisuuden veden läheinen asuminen Tampereella voi olla. Korttelit ovat saaneet inspiraationsa tukin uitosta, missä alati monimuotoiset, mutta reunoiltaan tarkasti rajatut tukkimuodostelmat muodostivat aikanaan merkittävän kaupunkikuvallisen elementin, pienoissaariston, Näsijärven rannalle. Ulospäin Näsijärvelle suuntautuu on oma yksityinen maisema, korttelin sisäosassa kohtaa lämmin yhteisö. Asuinsaaret koostuvat useista toisiinsa lomittuvista saarikortteleista. Saarikorttelit ovat itsessään kokonaisia rakennettuja yksiköitä sisältäen pysäköinnin.

Äärettömyydestä sinun luoksesi

Kilpailuehdotus Äärettömyydestä sinun luoksesi Hiedanrannan kansainväliseen ideakilpailuun 2016

Sijainti: Hiedanranta, Tampere

Laajuus: 1 373 500 brm2, josta 1 000 000 brm2 asumista, 335 000 brm2 toimi- ja liiketilaa ja 38 500 brm2 julkisia rakennuksia

Kaleva-Hakametsä -paikalliskeskuksen ydinalue

Kunniamaininta Kaleva, Tampere / 2019

Europan 14 Helsinki

2. sija Laajasalo, Helsinki / 2017

Askon alue

Asemanseutu, Lahti / 2016

Selaa muita hankkeitamme