Rakennusten elinkaariarviointi

Rakentamisen osuus on noin 40 % CO2 päästöistä globaalisti.

Rakennukset ja rakentaminen kuluttavat 30-40 % energiasta ja aiheuttavat 30-40 % hiilipäästöistä globaalisti.

Hallitusohjelman mukaisesti Suomen tulisi olla hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä ja rakennusten hiilijalanjäljen arviointi tullaan ottamaan vaikuttavaksi osaksi rakentamisen ohjausta vuoteen 2025 mennessä. 

Laatimalla rakennuksen ympäristövaikutusten elinkaariarvio jo hankkeen alkuvaiheessa, saadaan vertailukelpoista dataa, jonka avulla voidaan valita kullekin hankkeelle sopivat keinot ympäristövaikutusten minimoimiseksi

Elinkaariarviointi

01 Laadimme kaikista hankkeistamme BIM-mallin jo projektin luonnosvaiheessa. BIM-, eli tietomallista saadaan tarkka määrätietolaskelma rakennuksen laajuudesta ja materiaaleista.

02 BIM-mallista saatu data yhdistetään sertifioituihin tuotetietoihin materiaalien ympäristövaikutuksista ja rakennuksen energiankäytöstä. 

03 Lopputuloksena on eksakti, vertailukelpoinen luku rakennuksen hiilijalanjäljestä ja hiilikädenjäljestä.

04 Vertailemalla erilaisten suunnitteluvaihtoehtojen ja materiaalien ympäristökuormaa jo luonnosvaiheessa, voidaan valita sekä ympäristön, että käytettävyyden kannalta toimivin suunnitelmavaihtoehto.

80 % päätöksistä tehdään hankkeen ensimmäisen 20 % aikana

Rakennuksen hiilijalanjäljen minimointi on vaikuttavinta ja edullisinta hankkeen alkuvaiheessa, jolloin pääosa rakennushankkeen ympäristövaikutuksiin vaikuttavista päätöksistä tehdään.