Hanke sijaitsee Vantaan Pähkinärinteessä, jossa Lammaslammentien ja Pähkinärinteentien risteyksessä olevan liike-rakennuksen, sen pohjoispuolisen huoltotontin sekä itäpuolisen pysäköintialueen kohdalle suunnitellaan 6-8 -kerroksisia asuinkerrostaloja sekä pysäköintilaitos.

Tontille 13 sijoittuu yksi 6-kerroksinen, yksiportainen asuinkerrostalo, jonka rakennusoikeus on 1900 k-m2. Rakennukseen tulee yhteensä 29 asuntoa, joiden keskipinta-ala on 59,6 m2. Asunnot avautuvat pääasiassa itään ja länteen parvekejulkisivujen kautta. Rakennus on osa päättyvän, pientalovaltaisen tonttikatu Pähkinänsärkijän katujulkisivua yhdessä tonttien 11 ja 12 rakennusten sekä pysäköintilaitoksen kanssa.

Asemakaavan tavoitteiden mukaisesti, sekä ympäristön ohjaamana, rakennus muodostaa Pähkinänsärkijän suuntaan selkeän, korkeatasoisen ja kaupunkimaisen katujulkisivun, joka pyrkii kunnioittamaan erityisesti alueen 60-luvun arvokasta lamellitalojen rakennuskantaa. IV-konehuone on sovitettu osaksi rakennusmassaa samoin keinoin kun tonteilla 10, 11 ja 12. Tunnelmassa on pyritty ajattomuuteen ja rauhallisuuteen, imitoiden lamellitalojen päätyjä, jollaisena pistetalo katukuvaan näyttäytyy.

Rakennusmassa jaetaan neljään osaan eri värein ja materiaalein. Tiilisen osan kivijalka näyttäytyy pääkadun suuntaan kaksikerroksisena, mikä antaa rakennukselle vahvan ilmeen päälähestymissuuntaan. Ensimmäisessä kerroksessa kadun puolen lattia on laskettu porrashuoneen lattiakorkoa alemmas, ja katutilaan on avattu korkeita ikkunoita.

(Mira 10.10.22 referenssiluetteloa varten. Tästä tietoja projektitekstiin.)